ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ: ಎನ್ನ ತೊದಲು ನುಡಿಗಳು

Download ಮಾಡಿ ! ಎನ್ನ ತೊದಲು ನುಡಿಗಳು .pdf
ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು
ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು; ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಲ್ಲ 🙂
https://sapnaonline.com/enna-todala-nudigalu-vinaykumar-s-sajjanar-sharath-enterprises-14459074

2 comments

  1. “ಎನ್ನ ತೊದಲ ನುಡಿ”ಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದೆ,,,,,,, ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ,,,,,, ನವ್ಯದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಬರಹಗಳು,,,,,

    ಹೀಗೆ ಸಾಗಲಿ,,,,, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಗೆಳೆಯ

    -ಜೀ ಕೇ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s