ಜಾತ್ಯಾತೀತ

ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ನಾಮ ,ವಿಭೂತಿ, ದಾರ
ಸಾವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಗಂಧ , ಕುಂಕುಮ ,ಜನಿವಾರ
ಉಸಿರು ನಿಂತರೆ
ಹೆಸರಾಗುವುದು ‘ಶವ’
ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಾಗುವುದು ಜೀವ
ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ
ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ , ಭಾಷೆಗಳಿಗೇಕೆ
ಹೊಡೆದಾಟ ,ಬಡಿದಾಟ
ನೆಲ ,ಜಲಗಳಿಗೇಕೆ
ಕಚ್ಚಾಟ ,ಕಿರುಚಾಟ ?

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s