ನೀನು

ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳಕನು ಚೆಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಬೆಳದಿಂಗಳಾದೆ

ಎದೆಯ ತೋಟದ
ಎಲೆಯ ತುದಿಗೆ
ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಇಬ್ಬನಿಯಾದೆ

ಕಣ್ತೆರದು ಕಾಣುವ
ಕನಸಿನ ಪರಿವಿಡಿ
ಪುಟದ ಸಾಲದೆ

ಕನಸಿನ ಮನಸಿಗೆ
ಬದುಕಿನ ಉಸಿರಿಗೆ
ಒಲವಿನ ಹೆಸರಾದೆ

ಹೇಳದ ಮಾತಿನ
ಮೌನದ ಮಾತದೆ
ನನ್ನ ದನಿಯಾದೆ
ಮೌನದ ಇನಿಯಾದೆ

2 comments

  1. Nice lines bro.. 🙂

    ಈ ನಿನ್ನ ಕವನಗಳು
    ಮನದಿ ಹರಸುವ ಹೂವುಗಳು (Y)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s