ನೀನು ಎಂದರೆ…

ನನ್ನ ಕವನದ ಸಾಲು
ಹೃದಯದ ಬೆಳದಿಂಗಳು
ನಾ ಕಾಯುವ ದಾರಿ
ಹೃದಯ ಕಟ್ಟಿದ ಗೋರಿ
ಕನಸಿನ ಸಾಗರದ ತೀರ
ನನ್ನೊಲವಿನ ಆಕಾರ
ನಾನಿಡುವ ಕಣ್ಣೀರು
ಖುಷಿಯ ಪನ್ನೀರು
ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವ ಮೌನ
ಮರಳಿ ಬಾರದ ದಿನ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s