ಸರಳ ಸಾಲುಗಳು – 4

೧.
‘ಹಸಿವು’
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ಕಲಿಸುವ
ಗುರು..
೨.
ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸೋದು ಶಿಕ್ಷಣ
ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದು ಜೀವನ
ನೆನಪಿರಲಿ
ವಿದ್ಯೆ ಒಕ್ಕಾಲು ;ಬುದ್ಧಿ ಮುಕ್ಕಾಲು
೩.
ಚಡಪಡಿಸಿ
ಬರೆದ ಕವಿತೆಯೊಂದು
ಎದೆಯ ಗಾಯವ
ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ…
೪.
ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಅವಳ ನೆನಪಿಗೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ
೫.
ನನ್ನ ಅರ್ಥವಿರದ
ಪದಗಳಲಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ
ಹತ್ಯೆಯಾದ ‘ಕವಿತೆ’ ಯೇ
ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s