ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ

ಪುಸ್ತಕ : ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ
ಲೇಖಕರು : ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
ಪುಟಗಳು :೨೦೦
ಬೆಲೆ : ೧೨೫

ಡಾ .ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ ಅವರ ‘ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ‘ಹೊತ್ತಿಗೆಯು ನೂರು ಬೆಳಕಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಕಥೆಯು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ.ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳಿದ್ದರೂ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ನೀತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಲೇಖಕರು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಲೇಖಕರ ಅನುಭವದಿಂದ ,ಅನುಭಾವಿಗಳಿಂದ,ಅನುವಾದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿರುವ ಇವರ ಲೇಖನಗಳು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಭಾವಬೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಬರೀ ಕಥೆಗಳಾಗದೇ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಓದುಗರ ಚಿಂತನೆಗೆ ,ಕನಸುಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ

‘ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ’ಒಟ್ಟು ಐದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ  ಹೊರಬಂದಿವೆ. ನಾನೀಗ ಭಾಗ-೧ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೂ ಓದಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನದಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ !

https://sapnaonline.com/shop/Author/gururaj-karajagi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s