Please Save!

ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ನಾಳೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ತಮಗೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಮಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟವಳು ಒಬ್ಬ ‘ಹೆಣ್ಣು’ ಎಂಬುವದನ್ನು ಮರೆತು ಆ ಮಗುವಿನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮೋಸವೆಸಗುವ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ…
ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ Deepu ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ
ನೀವು ನೋಡಿ share ಮಾಡಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s