ನಿನ್ನದೇ ಹೃದಯವಿದು …

ನಿನ್ನದೇ ಹೃದಯವಿದು
ನಿನ್ನಿಂದೆ ಬರುತಿದೆ
ನೀ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆಯಾ ?
ಅನುಮಾನವಿರದ ಅನುರಾಗವಿದು
ನಿನ್ನ ಸನಿಹ ಬೇಡುತಿದೆ
ನೀ ಹೇಳಬೇಡ ವಿದಾಯ..

ಅರಳದೆ ಅಳುತಿವೆ ಹೊವುಗಳು
ಹೇಳತೀರದ ಎದೆಯ ನೋವುಗಳು
ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಬಾಳಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳು
ಎಲ್ಲ ಪುಟದಲ್ಲೂ ವಿರಹದ ಬರಹಗಳು
ಅನುಮಾನವಿರದ ಅನುರಾಗವಿದು
ನಿನ್ನ ಸನಿಹ ಬೇಡುತಿದೆ
ನೀ ಹೇಳಬೇಡ ವಿದಾಯ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s