Day: April 20, 2015

ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡು ನೀನು …

ಕಹಿಯಾದ ನೆನಪನ್ನು ಮರೆಯುತ
ಸಿಹಿಯಾದ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ
ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡು ನೀನು
ನಿನ್ನವನಲ್ಲವೇ ನಾನು..?

ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುತ
ಹಿತವಾದ ಮಾತು ಆಡುತ
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡಲೇ ನಾನು
ನನ್ನವಳಲ್ಲವೇ ನೀನು..

ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಸಾಲೊಂದು ಬರೆಯುತ
ಇರುಳಲ್ಲಿ ಕನಸೊಂದು ಕರೆಯುತ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕರೆದುಬಿಡು ನೀನು
ಬರದೆ ಇರುವೆನೇನೆ ನಾನು
ನನ್ನವಳಲ್ಲವೇ ನೀನು..