ವಿರಹದ ದಿನಗಳು- ೧

ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ ತಡವಾದಂತೆ ಅದು ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೀಳದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ .ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು .ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಮಾಯೆಗೆ ನಾವು ಮರುಳಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮರಳಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಮರೆಯದ ಗಾಯದಂತೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾರಣ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಡದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿರು ಹಾಕುತ್ತ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ ಆಗ ಬೆಲೆವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಆಗ ಸ್ಮಶಾನದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಕೊಟ್ಟ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ವಿರಹ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನಾವೂ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲುಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ!
ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲೂ ಅಂತದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅವಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ , ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಮರುಳನಾಗಿಬಿಡುವಷ್ಟು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪಡಬಾರದ ಯಾತನೆ ಪಟ್ಟ ಸುಂದರ ಕಹಿ ಕಥೆಯದು…

ಅದೊಂದು ದಿನ…..

ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s