ನೀನಿರದ ಸಮಯ…

ನೀನಿರದ ಸಮಯ
ಅನಾಥವಾಯಿತು ಹೃದಯ
ಬಾ ಬೇಗ ನನ್ನ ಇನಿಯ ..

ನೀ ಬರೋ ದಾರಿಯಲಿ
ದೀಪಗಳ ಸಾಲು.
ಬೆಳಕಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ
ನಗುನಗುತ ಬಾ ನನ್ನ ಸನಿಹ
ಅಳಿಸು ಬಾ ವಿರಹದ ಬರಹ …

ಬರಿದಾಗಿದೆ ಮನದ ಮುಗಿಲು
ರವಿ ಇರದೇ ಹೇಗೆ ಹಗಲು .
ನೀನಾಗು ಇರುಳ ಕನಸು
ನನ್ನ ಮೌನ ಒಮ್ಮೆ ಆಲಿಸು
ಈ ಹೃದಯ ನೀ ಸ್ವಿಕರಿಸು

ನೀನಿರದ ಸಮಯ
ಅನಾಥವಾಯಿತು ಹೃದಯ
ಬಾ ಬೇಗ ನನ್ನ ಇನಿಯ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s