Day: June 19, 2015

ಕವಿಯಾದೆ

ನಿನಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಕವಿತೆಗಳನು ಬರೆದು ನಾ ಕವಿಯಾದೆ
ಬರೀ ನಿನ್ನ ಮೌನವನ್ನೇ ಆಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮನಮುಗಿಲಿಗೆ ರವಿಯಾದೆ!

ನಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾದೆ

ಕವಿಯಾದೆ, ಕವಿತೆಯಾದೆ
ಮೌನವಾದೆ, ಮೌನದ ಮಾತದೆ
ಹಾಡದೆ ,ವಿರಹದ ಸಾಲಾದೆ
ಸನಿಹವಾದೆ, ಸಂಕಲನವಾದೆ
ಪ್ರೀತಿಯಾದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ – ಪ್ರೇಮಿಯಾದೆ
ನಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾದೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ! ?

ನನ್ನದವೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನದಾಗಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನವುದಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನದಾಯಿತಲ್ಲ
ಯಾವುದು ನನ್ನದು ? ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ?
ನಾನು ಯಾರು ? ನನಗೆ ಯಾರು ?
ಯಾರಿಗೇ ನಾನು ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾರವು ?
ಉತ್ತರ ಯಾರದು ?
ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ?
ನಾನೇ ಉತ್ತರವೇ ?
ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯವೋ ?
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯವೋ ?
ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ?!

ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿತು
ಉತ್ತರ ಮಣ್ಣಾಯಿತು!