ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳು -೧

ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎರಡು ವರ್ಷವಾಯಿತು. ನಾನು ಕಲೆತಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾ ಕಲೆತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ.  ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗೆರ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ , ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು. ಅವರು ಬಳಸುವ ಪದಪುಂಜಗಳು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ , ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳಿಗೆ ,ಬ್ಲಾಗ್ಗೆರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ! ನೀವು ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಓದಿ 🙂

೧. ನನಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರುಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಇಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾಗಿರುವ ಅನಿಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್

೨. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪದಪುಂಜಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್  ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್

೩. ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ  ಲೇಖನ  ಬರೆದ ಸಂತೋಷ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್

೪. ಗಡಿನಾಡಿನವರಾದರೂ ಮನದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವ , ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಧ್ಬುತವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸುವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್

೫. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಾಗರ , ಅನಂತ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ  ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ  🙂

10 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s