ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಯಾವ ಕಾದಂಬರಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ?

5 comments

    1. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಪರ್ವ 🙂 ತಪ್ಪನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 🙂 ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚರವಹಿಸುತ್ತೇನೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s