ಸರಳ ಸಾಲುಗಳು – ೮

೧.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಇರೋದು ಏನು ?
ಕಳಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಉಳಿಯೋದು painu

೨.
ಮಾತಲ್ಲೇ ಮೋಹಿಸು ನೀನು
ಮೌನ ತಾಳಬೇಡ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಕರುಣಿಸು ನೀನು
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಬೇಡ!!

ನೀನು ಉಳಿದುಬಿಡು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ
ನಾ ಬರೆದ ಕವಿತೆಯಂತೆ
ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಹಾಡಿನಂತೆ!

೩.
ನಿನ್ನ ನೆನೆದ ಕೂಡಲೇ
ಜಿನುಗುತಿವೆ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಗಳು
ಬರೆದಂತಿದೆ ವಿರಹದ ಸಾಲುಗಳು
ಈ ಯಾತನೆಗೆ ಏನೆಂದು
ಹೆಸರಿಡಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು
ಒಲವಿನ ಹೂ ಅರಳುವುದೇ
ನಿನ್ನ ಮರೆತು ?

೪.
ಮನದ ಕಿರುತೆರೆಯ
ನಾಯಕಿ ನೀನು
ಹೃದಯ ಹಾಡಿಗೆ
ಗಾಯಕಿ ನೀನು

ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕೆ
ನಾಯಕ ನಾನು
ನೆನಪಿನ ನೌಕೆಗೆ
ನಾವಿಕ ನಾನು!

೫.
ಸವಿಗನಸುಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಕೊಟ್ಟು
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಹಿಯಾದಳು!
ಎದೆಯಲಿ ಎಂದೂ ಅಳಿಸದ ಸಹಿಯಾದಳು !

ವಿ.ಸೊ.:ಸುಮ್ಮನೆ ಗೀಚಿದ ಸಾಲುಗಳಿವು… ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s