ಮುಡಿಸುವೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಹೂವನು..

ಮುಡಿಸುವೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಹೂವನು
ಚೂರು ನೀ ಸಹಕರಿಸು
ನಿನ್ನ ಮೌನವೀಗ
ಅದೆಷ್ಟೇ ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೂನು
ಅದೇ ಚಂದ
ಆ ನೋವನೆ ದಯಪಾಲಿಸು!

2 comments

  1. ಉಡಿಸುವೆ ಬೆಳಕಿನ ಸೀರೆಯ…. ಆ ರಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ!! ಸ್ವಪ್ನದ ಹೂವು ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s