Day: October 6, 2015

ಬದುಕು

ಬದುಕು
ಕಾಡಿನಷ್ಟೇ ನಿಗೂಢ
ನಾಡಿನಷ್ಟೇ ಬೆತ್ತಲೆ!

ನನಗೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದ!

ನನಗೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದ
ನೆರಳಿಗಿಂತಲೂ ಸನಿಹವಾದವನು
ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಆಪ್ತನಾದವನು
ನನಗೆ ಬೇಸರವಾದರೆ ಅವನದು ಕಣ್ಣೀರು
ನನಗೆ ಸಂತಸವಾದರೆ ಅವನದು ನಗು
ನನ್ನದು ಹೃದಯ ಅವನದು ಬಡಿತ
ತಪ್ಪುದಾರಿಯ ತುಳಿದವನಲ್ಲ
ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ
ಆದರೆ!
ಮತ್ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಿ
ಇವನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ
ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ಅವನು
ನಾ ಸತ್ತರೂ ಮಣ್ಣಾಗದವನು
ಸಿಗಬಹುದೇ ಅವನಿಗೆ
“ನಾನು”