Day: October 15, 2015

ಐಟಿವಚನ -೬

ಶುಕ್ರುವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ
ಹೋಗೋಕೆ ಬರೋಕೆ Ola, Uber ಬುಕ್ ಮಾಡಿ
ಉಳಿದ ದುಡ್ಡಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ
ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರೋವರಗೆ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೋ ಎಂದ
– ಐಟಿತಜ್ಞ