Day: October 16, 2015

ಧನ್ಯವೋ ಈ ಜೀವನ !

ಸಂಭ್ರಮವೋ ಈ ಪಯಣ
ಧನ್ಯವೋ ಈ ಜೀವನ !

ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಹರಿದು
ಕೌತಕ ಕವನಕೆ ಸಾಲೊಂದ ಬರೆದು
ಸೇರಿವೆ ಕಡಲನು ನದಿಗಳ ಸಾಲು
ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯದ ಬಾಳು !

ಸಂಭ್ರಮವೋ ಈ ಪಯಣ
ಧನ್ಯವೋ ಈ ನಯನ

ನಗುತಿದೆ ನೋಡ ನೀಲಿ ಬಾನು
ಅಳುತಿದೆ ಮೋಡ ಕಾರಣವೇನು?
ಸುರಿವ ಮಳೆಗೆ ಕರಗಿಬಿಡಲೇನು
ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನದಿಯಾಗಬಿಡಲೇನು

ಸಂಭ್ರಮವೋ ಈ ಪಯಣ
ಧನ್ಯವೋ ನಾನೀದಿನ
ಅಲೆಗಳು- ಕಡಲುತೊಟ್ಟ ಬಳೆಗಳು
ಗುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ಕಾಡುಗಳು
ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು
ಎಣಿಸಿದರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗದ ಚುಕ್ಕಿಗಳು

ಸಂಭ್ರಮವೋ ಈ ಪಯಣ
ಧನ್ಯವೋ ನಾನೀದಿನ
ಧನ್ಯವೋ ಈ ಜೀವನ !