ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ!ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿಯವರಿಗೆ ಚೌಚೌ ಬಾತ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ

ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಬಸವನಗುಡಿಯ ದೊಡ್ದಗಣೇಶ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ “ಸಿನೆಮಾದ ಮೂಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿತ್ತು. ಇರುವೆ ತಂಡ ಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂತ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ.
ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ? ಯಾವದು ಇದು ಸಿನೆಮಾ ? ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಮೂಹೂರ್ತ 

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s