ಅದೇ ಟ್ಯೂನು ಹೊಸ ಲಿರಿಕ್ಸ್

ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಡಿನ ಟ್ಯೂನಿಗೆ ನಾ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ – ೨ | ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ – ೨ | ಗಮನಿಸು

Advertisements

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ – ೨|ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ